Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 08.11.2020

PONIEDZIAŁEK – 9.11
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7:00 – + Alfredę, Irenę, Mieczysława Klamków
17:00 – + Franciszkę, Władysława, Janinę, Józefa, Ilonę,
Waldemara Szabelaków
17:30 – + Władysławę Trzebińską

WTOREK – 10.11św. Leona Wielkiego

7:00 – + Elżbietę Duda – od uczest. pog.
17:00 – + Henrykę, Józefa Stanisławskich
17:00 – + Grzegorza Koselskiego i wytrwałość dla siostry

ŚRODA– 11.11św. Marcina z Tours

8:00 – + Genowefę, Witolda Cieślików, zm. z rodz. Cieślików,
Turalskich
9:45 – za Ojczyznę
17:00 – w rocz. śl. Janiny i Józefa Sobczyków, błog. Boże dla
dzieci i wnuków

CZWARTEK – 12.11św. Jozafata

7:00 – + Renatę Kulczykowską
17:00 – + Renatę Kulczykowską
17:00 – + Marka, Mariannę Kocowicz, zm. z rodz. Kocowiczów,
Kołodziejczyków

PIĄTEK – 13.11Pierwszych Męczenników Polski

7:00 – + Reginę Woźniakowską – od uczest. pog.
17:00 – + Urszulę Grabowską w rocz. śm.
17:00 – + Helenę w 4 rocz. śm., Tadeusza Haczyków, Jerzego,
Jana Sztanderów

SOBOTA – 14.11

7:00 – + Mariannę Sroka – od uczest. pog.
17:00 – + Jana, Władysławę, Tadeusza Dziubów
17:30 – + Damiana Derlichowskiego

NIEDZIELA – 15.11

8:00 – + Annę, Szczepana, Helenę, Marcina, Henryka
Patynowskich
9:45 – + za zm. Amazonki z Koneckiego Klubu Amazonek
9:45 – + Stanisławę, Bronisława Czernia, Józefa, Józefę Pach
11:00 – w 16 rocz. ur. Macieja Wężykowskiego
11:00 – w 3 rocz. ur. Alicji Kołtunowskiej
12:15 – w miesiąc po śl. Anny i Pawła Gierczyńskich (17.10.20)
16:00 – + Janusza Sota, Barbarę, Stefana, Anielę, Władysławę,
Edwarda Słowińskich, Kazimierza Śliwaka