Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 16.05.2021

PONIEDZIAŁEK– 17.05

7:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.
17:00 – + Zygmunta w 30 rocz. śm., Stefanię w 3 rocz. śm. Struzik
17:00 – + Genowefę w 3 rocz. śm., Henryka Owczarków, zm. z rodz. Owczarków, Sapiejów

WTOREK – 18.05

7:00 – + Czesława Skorupę w 1 rocz. śm.
17:00 – + Stanisława w 16 rocz. śm., Reginę, Anielę, Józefa, Władysława Białowąs
17:00 – + Macieja Sikorę – od uczest. pog.

ŚRODA– 19.05

7:00 – + Tadeusza Ścibisza – od siostry Agnieszki z rodz.
17:00 – + Ryszarda, Stefana Adamiec w 6 rocz. śm.
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od Teresy Fąfary z rodz.

CZWARTEK – 20.05

7:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Helenę, Franciszka, Jana, Agnieszkę, Stanisława Gąszczów
17:00 – + Wiesława Świtonia – od KŻR

PIĄTEK – 21.05

7:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.
18:00 – + Tadeusza Kwietnia w 24 rocz. śm., Jacka Przęzaka w 18 rocz. śm., Jana, Katarzynę, Janusza Śliwińskich, Katarzynę, Jana Kwietniów

SOBOTA – 22.05

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od rodz. Potockich i Brzezińskich
16:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 23.05

8:00 – + Mariannę, Zdzisława Świtoń, Stanisławę Dorobek
9:45 – + Henrykę, Zofię, Władysława, Annę, Walentego Słowińskich
9:45 – + Józefę, Mariana, Bolesława Sobczyków, Stanisława Gaja, Wiesława, Andrzeja Michalskich
11:00 – w 70 rocz. ur. Jana Krawczyka
11:00 – w 50 rocz. ur. Doroty, w 25 rocz. ur. córki Magdaleny
12:15 – w 6 rocz. ur. Mikołaja i w 3 rocz. ur. Michała Węgrzyn
16:00 – w 7 rocz. ur. Nikoli Lis