Kategorie
Ogłoszenia Parafialne

22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Przypominamy, że w ciągu tego miesiąca na mocy przywileju, udzielonego przez Stolicę Apostolską  możemy wyznaczyć sobie osiem dni aby uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Pod warunkiem uczestnictwa we Mszy św., nawiedzenia cmentarza, modlitwy za zmarłych i modlitw w intencjach Ojca Św. : Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Mario.

We wtorek wspomnienie: Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

 Za tydzień I Niedziela Adwentu – czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, które są wspomnieniem przyjścia Syna Bożego do ludzi. Jezusa niesie nam Maryja dlatego na mocy specjalnego zezwolenia codziennie (poza niedzielami i uroczystościami) w okresie adwentu będzie sprawowana Msza św. wotywna o NMP zwana Roratnią. W naszym kościele Roraty będą po południu  o godz. 17.00

Przyjmujemy na modlitwę wspominkową całoroczną ,  półroczne. 

Kochani czas pandemii niesie ze sobą dla każdego z nas realne zagrożenie zdrowia i życia! Chrześcijanin, który wierzy nie lęka się śmierci, ale powinien być przygotowany na nią. Śmierć nie może być dla nas zaskoczeniem. Zachęcam więc do skorzystania z sakr. pokuty i sakr. chorych. Kapłan również pełni posługę w śród chorych w szpitalu. Jeździmy na każde wezwanie aby posłużyć posługą w sakramencie miłosierdzia i w sakr. chorych. . A w przypadku zgłaszania osób zmarłych prosimy o zaświadczenia , że osoba zmarła była zaopatrzona w sakr. chorych. 

Ze smutkiem żegnaliśmy w tym tygodniu parafian, którzy odeszli do wieczności:+StanisławaCichonia z Jeżowa, +Andrzej Piwowarczyka z  Wjazdowej, + Stanisławę Mika z Jeżowa,+ Zifię, Janinę Śliwak z Gimnazjalnej, + Stanisława Stysia z Żeromskiego

Polecamy dzisiejszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny” – dla dzieci, „Miłujcie się” – dla młodzieży;

 Na potrzeby naszej Parafii wpłynęły ofiary:  z ul. Niepodległości bl. 9 – 100 zł.3 Maja bl. 13 – 100 zł; z Kołłątaja – 200 zł;  z Gimnazjalnej – 100 zł, 500 zł; Dziękuję za pomoc p. Markowi Frączykowi z ul. Krakowskiej, Jankowi Karasińskiemu 

 Wszystkim z serca dziękujemy.