Kategorie
Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020

Liturgia dzisiejszego dnia wskazuje nam na Boże Miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczania grzechów lecz również w tym, że Jezus Zmartwychwstały chce się spotkać z każdym z nas.

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy o praktykowaniu  uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała.

W związku z trudnościami związanymi z odbyciem spowiedzi Wielkanocnej chcemy zaproponować naszym parafianom taką możliwość skorzystania z Sakramentu pokuty w warunkach bezpiecznych. W tym tygodniu w poszczególnych wioskach w świetlicy lub remizie, ewentualnie przy dobrej pogodzie na powietrzu. 

W czwartek w Gracuchu i Jeżowie; w piątek w Nałęczowie; w Sobotę w Proćwinie; Możliwość spowiedzi godzinach  16.00- 17.00. Prosimy o założenie sterylnej maseczki i rękawic. Rozmowa będzie w bezpiecznej odległości, zatroszczymy się również w porozumieniu z sołtysami o dezynfekcję ewentualnego miejsca spowiedzi. 

Dzisiaj za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którymi są: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, przystąpienie do Komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust możemy ofiarować za siebie lub z osobę zmarłą.

W czwartek wypada Uroczystość św. Wojciecha b, m; Głównego Patrona Polski

W sobotę święto św. Marka Ewangelisty.

Podziękowanie składamy za indywidualne ofiary –  z Niepodległości bl. 11 – 500 zł; 500 zł; 100 zł; bl. 9 -100 zł;  z Gimnazjalnej -100 zł. z Bębnowa 100 zł; z Piłsudskiego : 100zł ; 150 zł ; 300 zł; 50 zł;  z Pułaskiego – 100 zł; z 3 Maja bl.7 – 100 zł; z Żeromskiego – 100 zł;  z Kołłątaja 140 zł ; z Soczówek – 200 zł;  z Proćwina z ul. Koneckiej 200 zł; z Brodów – 300 zł; p. Markowi  Frączykowi z ul. Krakowskiej za usługę koparką.

Podajemy również numer konta parafialnego gdzie można wpłacać datki na bieżące wydatki Parafii i spłatę należności firmie brukarskiej za wykonane prace:
39 1240 5006 1111 0010 5955 7279
Bank Pekao S.A. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Odkupiciela ul. Gimnazjalna 14; 26-200 Końskie