Duszpasterze

Ks. mgr Artur Kowalczyk

Proboszcz parafii od 25 sierpnia 2014 roku.

Urodzony w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 17 maja 1986 roku w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

W parafii odpowiedzialny za Grupy Modlitewne i Wspólnotę „Ognisko Miłości”.

Ks. Paweł

Ks. Radosław