Kancelaria

Godziny otwarcia kancelarii:

 • Poniedziałek: 8:30 – 9:30
 • Wtorek, czwartek i piątek: 15:30 – 16:30

Uwaga:

Kancelaria nieczynna w środy, pierwsze piątki miesiąca oraz w dni świąteczne

Ważne informacje:

Chrzest dziecka

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice. Należy przedstawić:

 • skrócony akt urodzenia z USC
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania i datą urodzenia oraz zaświadczenie od proboszcza zezwalające na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii winni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Małżeństwo

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Należy przedstawić poniższe dokumenty, jednakże nie trzeba przynosić od razu pełnego kompletu:

 • aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej)
 • świadectwo przyjęcia bierzmowania
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • świadectwo odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • dowód osobisty
 • w celu zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi), należy dostarczyć specjalne zaświadczenie z USC wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu
 • jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od jednego z proboszczów

Pogrzeb

Wszystkie sprawy związane z obrzędem pogrzebu zgłasza Rodzina zmarłego.
Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedstawić:

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie, że dana osoba zmarła przyjęła Sakrament Chorych i Wiatyk (Komunię św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • W czasie Mszy św. pogrzebowej Rodzina zmarłego przystępuje do Spowiedzi i Komunii św. w intencji zmarłego.

Księgi metrykalne

Księgi ochrzczonych od roku 1984
Księgi zaślubionych od roku 1984
Księgi zmarłych od roku 1984