Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 07.06.2020

PONIEDZIAŁEK 8.06św. Jadwigi Królowej

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Henrykę Olszewską w  rocz. śm.
17:00 –     w 14 rocz. ur. Szymona

WTOREK 9.06

7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg. (30)
17:00 – + Janinę, Walentego, Stanisława, Mariana Mastalerzów,
                Danutę Wawrzyńską, Irenę Grudniewską, Teresę,
                Ryszarda Rudzińskich

ŚRODA10.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.
17:00 – + Barbarę Smołuch – od uczest. pog.
17:00 – + Stanisława, Jadwigę Wiślickich

CZWARTEK – 11.06 Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

8:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
9:45 – + Zofię w 15 rocz. śm., Stanisława, Jana, Ignacego
                Gąszcz
9:45 –  abu Ciało i Krew Pana Jezusa były przyjmowane ze
             czcią i miłościa – od Czcicieli Najdr. Krwi Chrystusa
16:00 – + Krystynę Fabicką – od koleż. i sąs. z osiedla

PIĄTEK – 12.06bł. Męczenników Radomskich
7:00 – + Waldemara Sepskiego – od uczest. pog.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Barbarę Smołuch
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.

SOBOTA – 13.06św. Antoniego
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Marię, Bronisława, Jana Młodzińskich
17:00 – + Józefa, Bronisławę Cichoń
17:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 14.06
8:00 – + Andrzeja, Zofię, Mariana Król, Jerzego
                 Piotrowskiego
8:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
9:45 – + Kazimierza Oborzyńskiego w 3 rocz. śm.
9:45 – + Jadwigę, Henryka Kucharskich
11:00  –   w 10 rocz. śl. Adriana i Magdaleny,
                w 40 rocz. śl. Marka i Danuty
11:00 –    w 12 rocz. śl. Mariusza i Magdaleny Owczarek,
                w int. wnuczków Zosi i Antosia oraz córki Kasi
12:15 –    w 30 rocz. śl. Zofii i Stanisława Milczarków
16:00 – + Tadeusza w 8 rocz. śm., Władysławę, Lucjana
                Milczarków, Jolantę Harnaś, Annę, Jana, Tadeusza,
                Mariana, Mirosława Lenarcików

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 24.05.2020

PONIEDZIAŁEK – 25.05

7:00 – + Beatę Nowak w 1 rocz. śm.
7:00 – w rocz. ur. Anny Koseckiej
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Władysławę Strojewską. Ewę Paniuchno,
zm. z rodz. Ciszków

WTOREK – 26.05 – św. Filipa Nereusza

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Stanisławę, Stanisława, Idziego, Zygmunta, Jadwigę,
Piotra Zięcików, Ryszarda Zielińskiego, Antoniego
Kuletę
17:00 – + Tomasza Ber-zyna

ŚRODA – 27.05

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Czesława Świercza
17:00 – + Marię Garbacz

CZWARTEK – 28.05

7:00 – + Mieczysława Gołos – od uczest. pog.
7:00 – + Marię Wach w 15 rocz. śm., zm. z rodz. Wachów,
Lasotów
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Edwarda Kowalskiego w 15 rocz. śm.

PIĄTEK – 29.05 – św. Urszuli Ledóchowskiej

7:00 – + Dorotę Nowak – Czebanow w rocz. śm.
7:00 – o dary Ducha Świętego na czas matur dla Katarzyny
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – w int. Danuty Mikoda z o okazji Dnia Matki

SOBOTA – 30.05

7:00 + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Jana, Helenę Kledzik, Józefa, Danutę, Piotra
Lewandowskich, Stefana Muszyńskiego

NIEDZIELA – 31.05

8:00 – + Jerzego w rocz. śm., Józefa Drelichów, Mariana,
Zofię Kosierkiewicz
9:45 – + Irenę Cabaj, Józefę, Władysława Felińskich
9:45 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
11:00 – w int. Izy, Tymona, Leny i ich rodzin
11:00 – w 15 rocz. ur. Piotra Latańskiego
12:15 – za Parafian
16:00 – + Stefana, Władysławę, Irenę Majchrzak

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne V Niedziela Wielkanocy

PONIEDZIAŁEK11.05

7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
7:00 – + Jacka, Janinę, Stefana, Macieja Zawrzykraj
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Zenona Lisa – od uczest. pog.

WTOREK 12.05

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Karolinę, Andrzeja Kowalczyków
17:00 – + Kunegundę Rupniewską – od uczest. pog.

ŚRODA13.05

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Aleksandrę Brzeską – Laba
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.

CZWARTEK 14.05św. Macieja

7:00 – + Zenona Lisa – od uczest. pog.
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Kazimierę 1Piskorek w 15 rocz. śm., zm. z rodz. Lisów, Bratków

PIĄTEK 15.05

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Zofię, Franciszka Pająków
17:00 – + Marię Garbacz – od męża i dzieci

SOBOTA 16.05św. Andrzeja Boboli

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
17:00 – + Jana Bańburskiego
17:00 – + Stanisława, Jadwigę Wiślickich

NIEDZIELA17.05

8:00 – + Zofię, Mariana, Andrzeja Król, Jerzego Piotrowskiego
9:45 – + Stanisławę, Jana Milcarzów
9:45 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
11:00 – w rocz. ur. Mai, Ady, Franciszka
12:15 – w 85 rocz. ur. Stanisława Cabaja
12:15 – dzięk.błag. od rodz. Kaniowskich, Kępczyńskich
16:00 – + Roberta, Piotra Cicheckich, Teresę, Stefana Prus, Mariannę, Stanisława Gontek

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne IV Niedziela Wielkanocy

PONIEDZIAŁEK4.05św. Floriana

7:00 – + Mieczysława Gołosa
7:00 – w int. Panu Bogu wiadomej
17:00 – + Kunegundę Rupniewską – od uczest. pog.
17:00 – + Marię Garbacz – od prac. firmy Galant

WTOREK 5.05

7:00 – + Zenona Lisa – od uczest. pog.
17:00 – + Mieczysława Gołos – od uczest. pog.
17:00 – + Teresę Wudarczyk – od uczest. pog.

ŚRODA6.05św. Ap. Filipa i Jakuba

7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
17:00 – + Barbarę Smołuch od uczest. pog.
17:00 – + Mieczysława Gołos – od szwagierki Beaty z rodz.

CZWARTEK 7.05

7:00 – + Mieczysława Gołos – od rodz. Murawców
17:00 – + Marka Milczarka w 16 rocz. śm.
17:00 – o liczne powołania kapłańskie

PIĄTEK 8.05św. Stanisława

7:00 – + Zenona Lisa – od koleż. z pracy córki
17:00 – + Alojzego, Stanisława, Stanisławę Olejników
17:00 – + Stanisławę Wołczyńską – od rodz. Milczarków

SOBOTA 9.05

7:00 – + Zofię, Piotra, Stanisławę, Piotra Trojanowskich
17:00 – + Krystynę Fabicką – od uczest. pog.
17:00 – + Józefa Makucha w 4 rocz. śm.

NIEDZIELA10.05

8:00 – + Bernarda Gierczaka
9:45 – + Feliksa. Ludwika Czrkawskich
9:45 – + Stanisławę Wołczyńską – od synów i synowej
11:00 – w 103 rocz. ur. Stanisławy Ciaś
12:15 – w 60 rocz. ur. Zofii
16:00 – + Bolesława, Mariannę, Józefa Łuszczyńskich,
Antoniego Opalę, Józefę, Edwarda Tkaczyków