Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 22.01.2023

Poniedziałek, 23 stycznia

7.00 + Danutę Król up                  

17.00 + Matyldę Turalską up

17.30 + Irenę Nowak up

Wtorek, 24 stycznia

7.00 + Franciszka Woźniaka up

17.00 + Władysława Smołucha

17.30  Stanisławę Wincentego Pawła Florentynę Stanisława Jędrasików

Środa, 25 stycznia

7.00 + Feliksa Przyborowskiego – od wnuka Bartka z rodz.

17.00 wynagradzająca za grzechy w Ojczyźnie
17.30  + Danutę Król up            

Czwartek, 26 stycznia

7.00 + Feliksa Przyborowskiego – od córki Ateny                              7.00 + Tadeusza Smołucha – up

17.00 +  Danutę Król up
17.30   + Danutę Maleszak  – od sąsiadki

Piątek, 27 stycznia    

7.00 + Danutę Król – up                                                                            7. 00 + Bronisławę Stefana Władysława Stanisława Mularczyków

17.00 + Alinę Jana Korzeniowskich, ++ Koniuszko, Korzeniowskich, Sułkowskich
17.30 + Irenę Nowak up

Sobota, 28  stycznia

7.00  + Irenę Nowak  up
7.00    + Tadeusza Smołucha – od rodz. Białeckich

11.00 w 90 r. urodzin Pawła Szopińskiego

17.00  + Franciszka Woźniaka 0d r. Rzońców

Niedziela, 29 stycznia 

8.00  + Danutę Król – up

9.45 + Stanisława Lipińskiego
9.45 +  Andrzeja Skrzypczyńskiego – od szwagra Szczepana

11.00 w 50 r. urodzin Grzegorza Staromłyńskiego
11.00 w 45 r. ślubu Danuty i Jana Gierczak
12.15 o łaskę zdrowia dla Eweliny Kloczkowskiej

16.00 + Ks. Józefa Śliwaka, Franciszkę Andrzeja Śliwaków

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 30.10.2022

PONIEDZIAŁEK – 31.10.

7.00    greg. + Jerzego Boguckiego                               

7.00    greg. + Joannę Lubeńczuk                               

17.00 + Krystynę Bolesława Kazimierza Trzcinów

17.00 + Józefa Haczyka up

WTOREK – 01.11.

8.00 + Pawła Mariannę Basiak, Edwarda Franciszkę Zdzisława Genowefę Adamus, Zdzisława Kozłowskiego

9.45 + Wiesława Świtonia                               

9.45 + Albinę Henryka Kopaczów, Marię Andrzeja Kopacz, Walerię Jana Dróżdżów

11.00  greg. + Joannę Lubeńczuka                               

11.00  greg + Jerzego Boguckiego (30)

12.15 + Władysława Lamentowicza ++ Lamentowiczów

16.00 greg+ Reginę Stanisława Wojdałów (1)

ŚRODA – 02.11.

7.00   greg+ Reginę Stanisława Wojdałów                               

7.00 + Jana Franciszkę Pakułów, Mariannę Wojciecha Musiałów

9.45  greg Joannę Lubeńczuk (30)                               

9.45 w 10 r. ur. Antosi i kolejną rocznicę Pani Małgorzaty            

17.00 + Marka Popińskiego

17.00 + Władysławę Feliksa Mastalerz, Izabelę Budek

CZWARTEK – 03.11.

7.00  greg. +  Reginę Stanisława Wojdałów

17.00 o powołania kapłańskie                               

17.00 + Barbarę Uramowską, Reginę Józefa Banasików

PIĄTEK – 04.11.

7.00  greg+ Reginę Stanisława Wojdałów                               

7.00   + Andrzeja Cholewę 17 r. śm, Jana Smołucha                            

17.00 + Karola Feliksa Mariannę Sobczyków, Józefę Mariana Waszczyków

17.00 za dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA – 05.11.

7.00 wynagradzająca Sercu NMP                               

17.00 + Teresę Wróbel 2 r. śm                               

17.00 greg+ Reginę Stanisława Wojdałów                               

NIEDZIELA – 06.11.

8.00  + Tadeusza Sipika 12 r. śm, Krystynę Zygmunta Cłapak        

8.00 greg+ Reginę Stanisława Wojdałów                               

9.45 + Zygmunta Stefańczyka                               

9.45 + Elżbietę Duda

11.00 16 r. ur. Bartka Młodawskiego                               

12.15 KŻR                               

12.15  dz bł Jana i Aliny

16.00 + Mariannę Stefana Struzików, Bożenę Szczepańską, Franciszkę Marosek

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 11.09.2022

PONIEDZIAŁEK – 12.09

7.00 + Annę Kowalewską – up.

17.00 + Lucjana Franciszkę Jana Rodochów.

17.30 + Halinę Derlatkę w 32r. śm.

WTOREK – 13.09

7.00 + Jarosława Wiecha – od brata Wiesława z rodz.

17.00 + Henryka Owczarka – up.

17.30 + Zofię Bugajską – up.

ŚRODA – 14.09

7.00 + Krzysztofa Świerczyńskiego – up.

17.00 + Stanisława, Jadwigę Korpikiewicz, Adama, Mariannę 

Szejna, Kazimierza Lubeńczyka.

17.30 + Dariusza Derlatkę – up.

CZWARTEK – 15.09Narodzenie N.M.P

7.00 + Stanisława Matyjasika – up.

7.00 + Wojciecha Błędowskiego.

17.00 + Annę Kowalewską – up.

17.30 + Jarosława Wiech – od pracowników Prokuratury Rejonowej w Końskich.

PIĄTEK – 15.09

7.00 + Zofię Wolną – up.

17.00 – W 70r. Ur. P. Wiesławy Sapieja.

17.30 + Mateusza Świtonia |(w r. Ur.) – up.

SOBOTA – 17.09

7.00 + Marię, Danutę, Tomasza Ber-zynów.

17.00 + Stanisława Matyjaska – up.

17.00 + Józefa w 7r. śm. Tomasza w 5r. śm. Ocelek.

NIEDZIELA – 18.09

8.00 + Elżbietę Duda w 2r.śm.

9.45 + Ryszarda Martynę w 9r.śm. Andrzeja Franciszka 

Matynów.

9.45 + Mariannę, Kazimierza Rokitów, Stanisława Dziubka, 

Felicję, Romana Jóźwików.

11.00 – W 18rur. Filipa.

12.15 – Bł. Boże dla Adrian Barański i Monika Kuleta 

12.15 – W rocz. ślubu Olgi i Michała Lasotów.

16.00 + Józefa Pancera

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 21.08.2022

PONIEDZIAŁEK – 22.08

7.00    + Tomasza Fijałkowskiego -up

17.00 w 40 r. ur. Michała i potrzebne łaski dla Moniki.

17.30 + Dariusza Derlatkę – up

WTOREK – 23.08

7.00     + Jarosława Wiecha – od Kołdów i Wojtasików

17.00 + Zbigniewa Ziomka – up

17.30  + Wiesława Świtonia

ŚRODA – 24.08

7.00   + Henryka Kisielewicza – up

17.00 + Mieczysława Guldzińskiego w r. śm

17.30 + Annę Kowalewską -up

CZWARTEK – 25.08

7.00   + Zbigniewa Ziomka – up

17.00 + Józefa Monikę Franciszka Franciszkę Świercz, Leokadię Jóżefa Elżbietę Grabowskich

17.30 + Mariana Zielińskiego – od teściów Burzyńskich

PIĄTEK – 26.08MB Częstochowskiej

7.00 w r. urodzin Maksymiliana i Joanny

9.45 + Elwirę Kuleta

17.00 + Franciszkę Feliksa Samsonów, Bronisławę Franciszka Musiałó

17.00 w intencji Panu Bogu wiadomej

SOBOTA – 27.08

7.00  + Annę Kowalewską – up

16.30   w  50 rocznicę ślubu p. Barbary i Jerzego Staromłyńskich

18.00  w 50 r.  ślubu p. Haliny i Zygmunta Ptak.

NIEDZIELA – 28.08

8.00  + Helenę Stefana Szteleblak, Genowefę Teodora Paduch

9.45 + Zofię Skibińską 2 r. śm.

11.00  w dniu urodzin pani Marioli Kaniowskiej

12.15  za Annę i Rafała Puto ( ślub był 25.06)

12.15  za Paulinę i Mateusza Kowalczyków (ślub był 23.07)

16.00 + Jana 3r. śm. Mariannę Stanisława Kałwińskich

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 14.08.2022

PONIEDZIAŁEK – 15.08

8.00 + Piotra Zofię Franciszka Krupów, Józefę Zamożniewicz
9.45 + Wiesława Świtonia
11.00 o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków
12.15 za Ojczyznę
16.00 + Józefa Kasińskiego 23 r. śm, Stanisławę Stanisława Dymarskich

WTOREK – 16.8

7.00 + Tomasza Fijałkowskiego -up
17.00 + Danutę Mikoda – up
17.30 + Jarosława Wiecha – od r. Wydrychów

ŚRODA – 17.8

7.00 + Jarosława Wiecha – od prac. Prokuratury w Końskich
17.00 + Henryka Kisielewicza – up
17.30 + Annę Kowalewską – up

CZWARTEK – 18.8

7.00 + Zbigniewa Ziomka – up
17.00 + Annę Kowalewską – od mieszkańców osiedla
17.30 + Stanisława Matyjasika – up

PIĄTEK – 19.8

7.00 + Krzystofa Świerczyńskiego – up
17.00 + Danutę Mikoda – up
17.30 + Tomasza Fijałkowskiego – up

SOBOTA – 20.8

7.00 + Annę Kowalewską – up
17.00 w rocznicę ślubu p. Marty i Michała Mików
17.30 w 40 r. urodzin Barbary Szteleblak

NIEDZIELA – 21.8

8.00 + Włodzimierza 1r. śm Reginę 2 r. śm Woźniakowskich
9.45 + Ks. Władysława Walczewskiego, Mariannę Walentego Walczewskich, Tadeusza Anielę Władysława Józefa Woźniaków, Janinę Uzdowską
11.00 w 50 r. urodzin Krzysztofa Śliwaka
11.00 w 100 r. urodzin Zofii Szymczyk – od dzieci, wnuków i prawnuków
12.15 w 16 r. ur. Oliwii, 17 r. ślubu Anety i Sebastiana
16.00 w 13 r. ur. Mikołaja Sobczyka