Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 29.11.2020

 PONIEDZIAŁEK – 30.11św. Andrzeja

7:00 – z okazji imienin dla Andrzeja
7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
17:00 – + Elżbietę Duda – od uczest. pog.
17:00 – + Mariannę Sroka – od uczest. pog.

WTOREK – 1.12

7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
7:00 – + Genowefę Śliwak – od uczest. pog.
17:00 – + Leokadię Smołuch – od uczest. pog.
17:00 – + Cecylię Czajka – od uczest. pog.

ŚRODA– 2.12

7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
7:00 – + Elżbietę Duda – od uczest. pog.
17:00 – + Łucję w rocz. śm., Józefa w 2 rocz. śm. Kaniów
17:00 – wotywna do MBNP

CZWARTEK – 3.12św. Franciszka Ksawerego

7:00 – + Mariannę Sroka – od uczest. pog.
7:00 – + Mieczysława Gajzlera w 60 rocz. śm.
17:00 – o powołania do kapłaństwa
17:00 – + Mariannę, Kazimierza Wiśniewskich, Zofię Kulińską, Janinę Niewiadomską

PIĄTEK – 4.12

7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
7:00 – w dniu urodzin Marka
17:00 – + Barbarę Skawińską
17:00 – + Barbarę, Walerię, Reginę, Jadwigę, Piotra Makuchów

SOBOTA – 5.12

7:00 – wynagradzająca NSNMP
7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
17:00 – + Barbarę Uramowską, Reginę, Józefa Banasik
17:00 – + Piotra, Mariannę Wilczyńskich w rocz. śm.

NIEDZIELA – 6.12

8:00 – + Jana, Grzegorza Kołodziejczyków
9:45 – + Reginę, Jerzego, Kazimierza Piotrowskich
9:45 – w intencji Panu Bogu wiadomej
11:00 – w 18 rocz. ur. Kacpra Krupy
11:00 – w 1 rocz. ur. Dawida Karasińskiego i w int. Natalii
12:15 – KŻR
12:15 – w 12 rocz. ur. Zofii Owczarek
16:00 – + Teresę Gwarek, Jacka, Leona Ludew, Genowefę, Jana Derezińskich

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 08.11.2020

PONIEDZIAŁEK – 9.11
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7:00 – + Alfredę, Irenę, Mieczysława Klamków
17:00 – + Franciszkę, Władysława, Janinę, Józefa, Ilonę,
Waldemara Szabelaków
17:30 – + Władysławę Trzebińską

WTOREK – 10.11św. Leona Wielkiego

7:00 – + Elżbietę Duda – od uczest. pog.
17:00 – + Henrykę, Józefa Stanisławskich
17:00 – + Grzegorza Koselskiego i wytrwałość dla siostry

ŚRODA– 11.11św. Marcina z Tours

8:00 – + Genowefę, Witolda Cieślików, zm. z rodz. Cieślików,
Turalskich
9:45 – za Ojczyznę
17:00 – w rocz. śl. Janiny i Józefa Sobczyków, błog. Boże dla
dzieci i wnuków

CZWARTEK – 12.11św. Jozafata

7:00 – + Renatę Kulczykowską
17:00 – + Renatę Kulczykowską
17:00 – + Marka, Mariannę Kocowicz, zm. z rodz. Kocowiczów,
Kołodziejczyków

PIĄTEK – 13.11Pierwszych Męczenników Polski

7:00 – + Reginę Woźniakowską – od uczest. pog.
17:00 – + Urszulę Grabowską w rocz. śm.
17:00 – + Helenę w 4 rocz. śm., Tadeusza Haczyków, Jerzego,
Jana Sztanderów

SOBOTA – 14.11

7:00 – + Mariannę Sroka – od uczest. pog.
17:00 – + Jana, Władysławę, Tadeusza Dziubów
17:30 – + Damiana Derlichowskiego

NIEDZIELA – 15.11

8:00 – + Annę, Szczepana, Helenę, Marcina, Henryka
Patynowskich
9:45 – + za zm. Amazonki z Koneckiego Klubu Amazonek
9:45 – + Stanisławę, Bronisława Czernia, Józefa, Józefę Pach
11:00 – w 16 rocz. ur. Macieja Wężykowskiego
11:00 – w 3 rocz. ur. Alicji Kołtunowskiej
12:15 – w miesiąc po śl. Anny i Pawła Gierczyńskich (17.10.20)
16:00 – + Janusza Sota, Barbarę, Stefana, Anielę, Władysławę,
Edwarda Słowińskich, Kazimierza Śliwaka

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 01.11.2020

PONIEDZIAŁEK – 2.11Wszystkich Zmarłych

7:00 – w 8 rocz. ur. Antosi Lewandowskiej, w 41 rocz. ur. Małgorzaty
9:45 – + Kazimierę, Lucynę, Marię, Edwarda Karbowników, Marka, Eugeniusza Chrabąszczów, zm. z rodz. Karbowników, Turalskich
9:45 – + Artura Piskrzyńskiego
17:00 – + Marka Popińskiego
17:00 – + Władysława Lamentowicza

WTOREK – 3.11

7:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od rodz. Kołpaków
17:00 – + za dzieci, którym nie pozwolono się narodzić, za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 – + Reginę Woźniakowską – od uczest. pog.

ŚRODA– 4.11św. Karola Boromeusza

7:00 – + Albinę, Henryka Kopaczów
17:00 – + Karola Sobczyka, Feliksa, Mariannę, Józefę, Mariana Waszczyków
17:00 – + Jana, Franciszkę Pakułów

CZWARTEK – 5.11

7:00 – + Reginę Woźniakowską – od uczest. pog.
7:00 – + Andrzeja Cholewę w 15 rocz. śm., Jana Smołucha
17:00 – o powołania kapłańskie
17:00 – + Józefa Cuper, Tadeusza Stelmaszczyk

PIĄTEK – 6.11

7:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od rodz. Baron
17:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 – + Leokadię Smołuch – od uczest. pog.

SOBOTA – 7.11

7:00 – wynagradzająca NSNMP
17:00 – + Stanisławę, Saturnina Ferensztajn, zm. z rodz. Ferensztajnów, Szustaków
17:00 – + Reginę Woźniakowską – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 8.11

8:00 – + Tadeusza Sipikę
9:45 – + Zygmunta Korzeniowskiego, zm. z rodz. Korzeniowskich, Zielińskich
9:45 – + Czesławę Wesołowską w 2 rocz. śm., zm. z rodz. Lachowskich, Wesołowskich
11:00 – w 14 rocz. ur. Bartłomieja
12:15 – w miesiąc po śl. Beaty i Michała Zdziech (2.10.2020)
12:15 – w miesiąc po śl. Anety i Łukasza Leksander (10.10.2020)
16:00 – + Mariannę, Stefana Struzik, Bożenę Szczepańską, Franciszkę Marosek

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 04.10.2020

NIEDZIELA – 4.10

8:00 – + Edwarda, Helenę, Edwarda Owczarków. Mariannę,
Stanisława Jach
9:45 – + Irenę Cabaj w 6 rocz. śm., Edwarda, Kazimierę,
Andrzeja Petrusiewiczów, Józefę, Władysława, Arkadiusza Felińskich
9:45 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
11:00 – w 10 rocz. ur. Aleksa Wilczyńskiego, błog. Boże dla
rodziców i siostry Zuzanny
12:15 – KŻR
12:15 – w 50 rocz. śl. Krystyny i Zdzisława Charazińskich
16:00 – w 23 rocz. śl. Marzeny i Grzegorza

PONIEDZIAŁEK – 5.10św. Faustyny Kowalskiej

7:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
17:00 – + Edwarda Zuchmańskiego, Joannę, Stanisława Marchewków
17:00 – w int. dzieci nienarodzonych o pełnię miłości Bożej dla nich

WTOREK – 6.10

7:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.
17:00 – imieninowa ks. Proboszcza Artura Kowalczyka
17:00 – + Irenę, Kazimierza Bugajskich, Wiesława, Celinę, Stefana Czarkowskich
17:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.

ŚRODA– 7.10NMP Różańcowej

7:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
17:00 – wotywna do MBNP
17:00 – + Władysława, Anielę, Tadeusza, Józefa Woźniaków, ks. Władysława Walczewskiego, Mariannę, Walentego Walczewskich, Janinę Uzdowską

CZWARTEK – 8.10

7:00 – + Mariusza Białeckiego w 1 rocz. śm.
7:00 – + Tadeusza Łosiaka w 1 rocz. śm.
17:00 – + Artura, Janinę, Szczepana Lipskich
17:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.

PIĄTEK – 9.10

7:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
17:00 – + Edwarda w 25 rocz. śm., Janinę, Jerzego Kobyłeckich
17:00 – + Leokadię Smołuch – od uczest. pog.

SOBOTA – 10.10

7:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
16:00 – 45 rocz. śl. Jadwigi i Tadeusza Snochowskich – od dzieci i wnuków
17:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.
17:00 – w rocz. ur. Mai Kos

NIEDZIELA – 11.10

8:00 – + Jadwigę Płodzik
9:45 – + Zofię, Juliana, Teodozję, Stanisława, Floriana Czyżewskich, zm. z rodz. Czyżewskich, Krakowiaków
9:45 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
11:00 – w 18 rocz. ur. Bartłomieja
11:00 – w 50 rocz. ur. Ewy”
12:15 – w 5 rocz. śl. Kamili i Seweryna
16:00 – + Aleksandra Łosia w 20 rocz. śm.

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 27.09.2020

NIEDZIELA – 27.09

8:00 – + Mariana Kurkowskiego
8:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
9:45 – + Zofię, Mariana, Andrzeja Król, Jerzego Piotrowskiego
9:45 – + Waldemara Połeć w 2 rocz. śm.
11:00 – w 19 rocz. ur. Mateusza Maciążka i w 21 rocz. ślubu Agnieszki i Mirosława Maciążków
11:00 – w miesiąc po. śl. Doroty i Piotra Biegała
12:15 – w 25 rocz. śl. Joanny i Jana Dębowskich
12:15 – w rocz. ur. Marka i błog. Boże dla całej rodziny
16:00 – + Jana, Grenowefę Zbróg i zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK– 28.09św. Wacława

7:00 – + Mariannę Kocowicz – od uczest. pog.
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:30 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.

WTOREK – 29.09św. Archaniołów

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Karolinę, Feliksa Guldzińskich
17:00 – + Aleksandra, Mariannę, Gabriela, Zofię, Stanisława
Maciejczyków

ŚRODA– 30.09św. Hieronima

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Józefa Pielarza w 20 rocz. śm., Pawła Grzegorczyka w 2 rocz. śm.
17:30 – + Janinę, Stanisława, Piotra Węglińskich, zm. z rodz. Węglińskich, Hejdów, Zenona Szabelaka

CZWARTEK – 1.10św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.
17:00 – o powołania kapłańskie
17:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.

PIĄTEK – 2.10 – św. Aniołów Stróżów

7:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
17:00 – + Antoniego Milcarza w 1 rocz. śm.
17:00 – + Czesława, Leokadię, Jana Plutów

SOBOTA – 3.10

7:00 – wynagradzająca NSNMP
17:00 – + Mariannę Kocowicz – od uczest. pog.
17:00 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.

NIEDZIELA – 4.10

8:00 – + Edwarda, Helenę, Edwarda Owczarków. Mariannę,
Stanisława Jach
9:45 – + Irenę Cabaj w 6 rocz. śm., Edwarda, Kazimierę,
Andrzeja Petrusiewiczów, Józefę, Władysława, Arkadiusza Felińskich
9:45 – + Janinę i Edwarda Śliwaków – greg.
11:00 – w 10 rocz. ur. Aleksa Wilczyńskiego, błog. Boże dla
rodziców i siostry Zuzanny
12:15 – KŻR
12:15 – w 50 rocz. śl. Krystyny i Zdzisława Charazińskich
16:00 – w 23 rocz. śl. Marzeny i Grzegorza