Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 06.06.2021

PONIEDZIAŁEK– 7.06

7:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Stanisława w rocz. śm., Annę, Piotra Witczaków, Zdzisława Michalczyka, zm. z rodz. Witczaków, Michalczyków, Głuszków
17:00 – + Krystynę, Teodora Bręczewskich

WTOREK – 8.06św. Jadwigi Królowej

7:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.
17:00 – w 15 rocz. ur. Szymona
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od Okręgowej Spół. Mleczarskiej

ŚRODA– 9.06

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Marka Morzyńskiego
17:00 – + Mariannę, Jana Teleckich

CZWARTEK – 10.06 

7:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.
17:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.

PIĄTEK – 11.06NSPJ

7:00 – + Małgorzatę Kuletę – od uczest. pog.
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od rodz. Struzików, Białeckich

SOBOTA – 12.06Niepokalanego Serca NMP

7:00 – + Marię, Bronisława, Jana Młodzińskich
17:00 – + Zbigniewa, Władysława, Rafała, Stanisławę Mików, Natalię, Jana Jachów

NIEDZIELA – 13.06

8:00 – + Alfonsa w 3 rocz. śm., Alicję, Józefa, Józefę Okoniów, Józefa, Helenę, Stanisława, Mieczysława Sztanderów
9:45 – + Antoniego, Pawła, Anielę Opalów, Helenę, Edwarda Owczarków
9:45 – + Jadwigę, Henryka, Jana Kucharskich
11:00 – o błog. Boże dla dzieci Katarzyny, Mariusza, Magdaleny oraz wnuczków Zosi, Antosia (imieniny)
12:15 – o zdrowie dla Stanisława Cabaja – od wnuków
16:00 – + Zofię, Ignacego, Stanisława, Jana Gąszczów

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 16.05.2021

PONIEDZIAŁEK– 17.05

7:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.
17:00 – + Zygmunta w 30 rocz. śm., Stefanię w 3 rocz. śm. Struzik
17:00 – + Genowefę w 3 rocz. śm., Henryka Owczarków, zm. z rodz. Owczarków, Sapiejów

WTOREK – 18.05

7:00 – + Czesława Skorupę w 1 rocz. śm.
17:00 – + Stanisława w 16 rocz. śm., Reginę, Anielę, Józefa, Władysława Białowąs
17:00 – + Macieja Sikorę – od uczest. pog.

ŚRODA– 19.05

7:00 – + Tadeusza Ścibisza – od siostry Agnieszki z rodz.
17:00 – + Ryszarda, Stefana Adamiec w 6 rocz. śm.
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od Teresy Fąfary z rodz.

CZWARTEK – 20.05

7:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Helenę, Franciszka, Jana, Agnieszkę, Stanisława Gąszczów
17:00 – + Wiesława Świtonia – od KŻR

PIĄTEK – 21.05

7:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.
18:00 – + Tadeusza Kwietnia w 24 rocz. śm., Jacka Przęzaka w 18 rocz. śm., Jana, Katarzynę, Janusza Śliwińskich, Katarzynę, Jana Kwietniów

SOBOTA – 22.05

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od rodz. Potockich i Brzezińskich
16:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 23.05

8:00 – + Mariannę, Zdzisława Świtoń, Stanisławę Dorobek
9:45 – + Henrykę, Zofię, Władysława, Annę, Walentego Słowińskich
9:45 – + Józefę, Mariana, Bolesława Sobczyków, Stanisława Gaja, Wiesława, Andrzeja Michalskich
11:00 – w 70 rocz. ur. Jana Krawczyka
11:00 – w 50 rocz. ur. Doroty, w 25 rocz. ur. córki Magdaleny
12:15 – w 6 rocz. ur. Mikołaja i w 3 rocz. ur. Michała Węgrzyn
16:00 – w 7 rocz. ur. Nikoli Lis

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 18.04.2021

PONIEDZIAŁEK– 19.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Władysława, Genowefę, Izabelę, Ignacego Szewczyków, zm. z rodz. Szewczyków, Chamczyków
17:30 – + Tadeusza Ścibisza – od uczest. pog.

WTOREK – 20.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Mariannę Świetlik, zm. z rodz. Świetlików
17:30 – + Krystynę Fabicką w 1 rocz. śm.

ŚRODA– 21.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Szymona Kotasa
17:30 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

CZWARTEK – 22.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Edwarda w rocz. śm., Henryka, Annę, Edwarda, Władysławę, Józefa, Józefę Kołodziejów
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od od rodzicców i rodzeństwa, od Lidki z synami

PIĄTEK – 23.04św. Wojciecha

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Walerię, Kazimierza Kuletów
17:00 – + Tadeusza Ścibisza – od uczest. pog.

SOBOTA – 24.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Marka Popińskiego
17:00 – + Zofię Kloc

NIEDZIELA – 25.04

8:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
9:45 – + Wiktora Jankowskiego, zm. z rodz. Jankowskich, Milczarków
9:45 – + Zofię, Mieczysława, Edwarda, Stanisława Woźniaków
11:00 – w rocz. śl. Marii i Antoniego Wilczyńskich
11:00 – w 12 rocz. ur. Julii, w 2 rocz. ur. Weroniki Kosada
12:15 – w 40 rocz. śl. Marka i Elżbiety
12:15 – w 40 rocz. śl. Barbary i Marka Wojciechowskich
16:00 – w 1 rocz. ur. Marcelego, w 74 rocz. ur. Wiesława

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 11.04.2021

PONIEDZIAŁEK– 12.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – w 22 rocz. ur. Piotra Michalskiego
17:30 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

WTOREK – 13.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Eleonorę, Wacława, Tadeusza, Marka Gil
17:00 – + Zbigniewa Rybickiego – od uczest. pog.

ŚRODA– 14.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Szymona Kotasa
17:30 – + Tadeusza Ścibisza – od uczest. pog.

CZWARTEK – 15.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Marka Stępnia – od uczest. pog.
17:00 – + Irenę, Kazimierza Bugajskich, Wiesława, Celinę,
Stefana Czarkowskich

PIĄTEK – 16.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od matki chrzestnej Danuty

SOBOTA – 17.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Zofię Górecką w rocz. śm.
17:00 + – Danielę Milcarz – KŻR

NIEDZIELA – 18.04

8:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
9:45 – + Sylwestra, Stefanię, Mariana Owczarek, Janinę,
Antoniego Siupika
9:45 – + Karolinę Ferens w 5 rocz. śm.
11:00 – o 20 rocz. śl. Joanny i Andrzeja Sołtys
12:15 – w 40 rocz. śl. Ewy i Jan Kołodziejczyów
12:15 – w 1 rocz. ur. Igi Płyty
16:00 – + Juliana Gierczyńskiego w 15 rocz. śm.

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 28.03.2021

 PONIEDZIAŁEK – 29.03

7:00 – + Zofię Skibińską – greg.
17:00 – + Szymona Kotasa – od uczest. pog.
17:30 – + Zbigniewa Rybickiego – od uczest. pog.

WTOREK – 30.03

7:00 – + Zofię Skibińską – greg.
17:00 – + Grzegorza Obratańskiego – od uczest. pog.
17:30 – + Mariannę, Antoniego Jóźwików, zm. dziadków z rodz. Jóźwików, Karasińskich

ŚRODA– 31.03

7:00 – + Bolesława Kołasa
17:00 – w 14 rocz. ur. Natalii, w 44 rocz. ur. Ewy
17:30 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

CZWARTEK – 1.04

18:00 – za kapłanów i powolania kapłańskie
18:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
18:00 – + Ryszarda Rokitę

PIĄTEK – 2.04

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej

SOBOTA – 3.04

17:00 –   w int. Franciszka
17:00 – + Bogdana, Hieronima, Teresę Maciążków, Zofię,
                 Mariana Ślizów
20:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.

NIEDZIELA – 4.04

6:00 – za Parafian
8:00 – + Janinę w rocz. śm., Wandę, Józefa Gonciarz
9:45 – + Albinę, Henryka Kopaczów
9:45 – + Waldemara Sepskiego – greg.
11:00 – w 50 rocz. ur. Edyty Barańskiej – od męża i dzieci
12:15 – KŻR
16:00 – + Krystynę, Stanisława Szlęzaków, Anielę, Józefa, Stanisława Gajewskich, Helenę, Antoniego Żurawskich

PONIEDZIAŁEK – 5.04

8:00 – + Tadeusza Ścibisza – od siostrzenicy Kasi z rodz.
9:45 – + Antoniego, Anielę, Pawła Opalów, Helenę, Edwarda Owczarków
11:00 – w 18 rocz. ur. Faustyny
11:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
12:15 – w 20 rocz. ur. Justyny Lasota
16:00 – + Irenę, Władysławę, Stefana Majchrzak