Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 21.11.2021

PONIEDZIAŁEK– 22.11 – św. Cecylii

7:00 – + Stanisława Świerczyńskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Juliana Adamusa – od uczest. pog.
17:30 – + Józefa, Stanisławę, Józefa Lekszyckich, Jana, Józefę Kochlów

WTOREK – 23.11

7:00 – + ks. Aleksego Kołsuta
17:00 – + Jolantę Wyciszkiewicz
17:30 – + Włodzimierza Woźniakowskiego – od uczest. pog.

ŚRODA– 24.11św. Męczenników Wietnamskich

7:00 – + Barbarę Uramowską, Reginę, Józefa Banasik
7:00 – + Wiesława Pytlaka – greg.
17:00 – + Jana Lagnera – od uczest. pog.

CZWARTEK – 25.11

7:00 – + Stanisławę Guldzińską – od uczest. pog.
7:00 – + Mariannę, Jana Jurków, zm. z rodz. Jurków
17:00 – + Wiesława Pytlaka – greg.
17:00 – + Henryka, Jana, Annę, Czesławę, Tadeusza, Zofię Kuletów, Piotra, Antoninę Walczyk

PIĄTEK – 26.11

7:00 – + Krystynę, Bolesława, Kazimierza Trzcinów
7:00 – + Włodzimierza Woźniakowskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Wiesława Pytlaka – greg.
17:00 – + Stanisławę Guldzińską – od uczest. pog.

SOBOTA – 27.11

7:00 – + Halinę Stelmach – od uczest. pog.
17:00 – + Wiesława Pytlaka – greg.
17:00 – + Stanisława Świerczyńskiego – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 28.11

8:00 – w dniu ur. Stanisława i Jerzego
9:45 – + Sylwię w 12 rocz. śm., Teresę, Ryszarda Stolarczyków
9:45 – + Piotra w rocz. śm., Mariannę Wilczyńskich
11:00 – + Stefanię, Wacława Kołodziej, Genowefę Łyczba
12:15 – + Stanisławę, Walentego Sierszyńskich, Stanisławę, Edwarda Turalskich
16:00 – + Ludwika Gut, Annę, Feliksa, Jacka, Józefa Makuchów, Mariana, Ireneusza Pękala, Jana, Wiesławę Markowskich

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 10.10.2021

PONIEDZIAŁEK– 11.10

7:00 – + Halinę Stelmach – od uczest. pog.
17:00 – + Andrzeja Stępnia – od brata Marka
17:00 – + Stefana w 7 rocz. śm., Aleksandrę, Annę, Antoniego,
Brzetysławę Jaros

WTOREK – 12.10

7:00 – + Rajmunda Milczarka – od uczest. pog.
17:00 – + Andrzeja Stępnia – od brata Marka
17:00 – + Józefa Ferens – od córki Wiolety

ŚRODA– 13.10bł. Honorata Koźmińskiego

7:00 – + Jana Langera – – od uczest. pog.
17:00 – w 18 rocz. ur. Patrycji Serszyńskiej
17:00 – + Edwarda, Irenę, Mariana Gierczyńskich

CZWARTEK – 14.10

7:00 – + Rajmunda Milczarka – od uczest. pog.
17:00 – + Andrzeja Stępnia – od brata Marka
17:00 – + Juliana Adamusa – od uczest. pog.

PIĄTEK – 15.10św. Teresy od Jezusa

7:00 – + Józefa Ferenca – od uczest. pog.
17:00 – + Monikę Trojanowską w 4 rocz. śm.
17:00 – + Edwarda w 26 rocz. śm., Janinę, Jerzego Kobyłeckich

SOBOTA – 16.10św. Jadwigi Śląskiej

7:00 – w 25 rocz. śl. Grażyny i Andrzeja Karasińskich
7:00 – + Józefa Nowaka w 1 rocz. śm.
17:00 – + Mariannę Brzeską, Lucynę Świątek
17:00 – + Halinę Stelmach

NIEDZIELA – 17.10

8:00 – + Jadwigę Płodzik
9:45 – + Mariannę Pakuła w 4 rocz. śm.
11:00 – w 5 rocz. ur. Wiktorii Kuta
11:00 – w 18 rocz. ur. Łukasza Sękowskiego
12:15 – w 50 rocz. śl. Anny i Waldemara Salagierskich
12:15 – w int. Darii i Dominika Budzyńskich (ślub był 21.08.21)
16:00 – + Genowefę, Władysława, Józefa Kazimierczyków

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 03.10.2021

PONIEDZIAŁEK– 4.10św. Franciszka

7:00 – + Józefa Boguckiego, Paulinę, Wincentego, Mariana, Genowefę Milewiczów
17:00 – w 24 rocz. śl. Grzegorza i Marzeny
17:00 – + Teresę Kocowicz w 1 rocz. śm.

WTOREK – 5.10św. Faustyny Kowalskiej

7:00 – + Juliana Adamusa – od uczest. pog.
17:00 – + Stefanię Szydłowską w 1 rocz. śm., Helenę, Pawła Jończyków, Jana, Władysławę Kucharczyków, Klarę, Ludwika Sielskich, Tadeusza Szuberta
17:00 – + Katarzynę, Józefa Jędrychowskich

ŚRODA– 6.10

7:00 – + Artura Kozłowskiego – od sąs. z Osiedla
17:00 – imieninowa ks. Proboszcza
17:00 – + Artura, Janinę, Szczepana Lipskich

CZWARTEK – 7.10NMP Różańcowej

7:00 – + Rajmunda Milczarka – od uczest. pog.
17:00 – o powołania kapłańskie
17:00 – + Władysława, Anielę, Józefa, Tadeusza Woźniaków, ks. Tadeusza Walczewskiego, Mariannę, Walentego Walczewskich, Janinę Uzdowską

PIĄTEK – 8.10

7:00 – + Andrzeja Skalskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Zofię, Józefę, Antoniego, Kazimierza, Irenę Wiadernych
17:00 – + Andrzeja Stępnia – od brata Marka

SOBOTA – 9.10

7:00 – + Rajmunda Milczarka – od uczest. pog.
17:00 – + Leokadię w 1 rocz. śm., Mariana, Ryszarda Kwietniów

NIEDZIELA – 10.10

8:00 – + Józefa, Mariannę Stępień, Krystynę, Zygmunta Cłapak
9:45 – + Beatę, Zbigniewa Socha, Mariannę, Władysława Dzwonnik, Marcjannę, Stefana Kaniów
11:00 – w 6 rocz. śl. Kamili i Seweryna
11:00 – w 60 rocz. ur. Stanisława
12:15 – w int. Karoliny i Karola Miśta (ślub był 11.09.2021)
12:15 – o szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki
16:00 – + Genowefę, Henryka Śliwaków

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 22.08.2021

PONIEDZIAŁEK– 23.08

7:00 – + Artura Kozłowskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Wiesława Świtonia – od uczest. pog.
17:30 – + Józefa Ormana – od uczest. pog.

WTOREK – 24.08św. Bartłomieja

7:00 – + Artura Kozłowskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Mieczysława Guldzińskiego
17:30 – + Rajmunda Milczarka – od uczest. pog.

ŚRODA– 25.08

7:00 – + Artura Kozłowskiego – od kolegów z pracy
17:00 – + Elwirę Kuleta w 2 rocz. śm.
17:30 – + Danutę Skorupa w 20 rocz. śm.

CZWARTEK – 26.08NMP Częstochowskiej

7:00 – w rocz. ur. Maksymiliana, Joanny i błog. Boże dla ich synów
9:45 – + Helenę, Stefana Szteleblak, Genowefę, Teodora Paduch
17:00 – + Józefa, Monikę, Franciszka, Franciszkę Świercz, Józefa, Leokadię, Elżbietę Grochowskich

PIĄTEK – 27.08św. Moniki

7:00 – + Józefa Ormana – od uczest. pog.
17:00 – + Mirosława Derlichowskiego w 3 rocz. śm.
17:30 – + Andrzeja Skalskiego – od uczest. pog.

SOBOTA – 18.08św. Augustyna

7:00 – + Rajmunda Milczarka – od Bożeny Stelczyk
17:00 – + Józefa Kanię

NIEDZIELA – 29.08

8:00 – + Reginę Woźniakowską w 1 rocz. śm.
9:45 – + Marka Popińskiego w 10 rocz. śm.
11:00 – w 25 rocz. śl. Urszuli i Marka Dworaków
12:15 – w rocz. ur. Hani i Kubusia
12:15 – w 35 rocz. śl. Barbary i Mirosława Szustaków i błog. Boże dla synów
16:00 – + Lucjana Rodzocha, Jana, Franciszkę Rodzoch

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 15.08.2021

PONIEDZIAŁEK – 16.08

7.00 + Rajmunda Milczarka – od pracowników Wydziału Inwestycji w Skarżysku
17.00 w 65 r. urodzin Jana Pietrzyka
17.30 + Józefa Ormana – up

WTOREK – 17.08

7.00 + Rajmunda Milczarka – od Dariusza Kosiorka
17.00 + Jacka Stefana Janinę Macieja Zawrzykraj
17.30 + Janinę Stanisława Mularczyków

ŚRODA – 18.08

7.00 + Andrzeja Skalskiego – up
17.00 + Wiesława Świtonia – up
17.30 + Helenę Kuleta – up

CZWARTEK – 19.08

7.00 + Józefa Ormana – up
17.00 + Andrzeja Stępnia – od Kaczorów
17.30 + Artura Kozłowskiego – od Ani i Mateusza

PIĄTEK – 20.08

7.00 + Artura Kozłowskiego – od mieszk osiedla
17.00 w 2 r urodzin Adama Lewickiego
17.30 + Andrzeja Skalskiego – od kolegów z pracy

SOBOTA – 21.08

7.00 + Helenę Kuleta – up
15.00 ślubna Darii i Domnika
17.00 w 1 r. ślubu Marty i Michała

NIEDZIELA – 22.08

8.00 + Mariannę Władysława Hajda, Henryka Mariannę Edwarda Dębowskich, Reginę Woźniakowską, Eleonorę Stefana Jankowskich
9.45 + Piotra Zofię Franciszka Krupów, Józefę Zamożniewicz
11.00 w 20 r. Julii Sołtys
12.15 za parafian
15.00 – ślubna – Joanny i Łukasza
16.00 + ks. Władysława Walczewskiego, Mariannę Walentego Walczewskich, Tadeusza Anielę Władysława Józefa Woźniaków, Janinę Uzdowską