Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 02.08.2020

PONIEDZIAŁEK – 3.08

7:00 – + Czesława Skorupę – od uczest. pog.
17:00 – + Leokadię, Mieczysława Fidorów, Helę, Bolesława
Gardulskich
17:30 – + Wincentego Jędrasika – od uczest. pog.

WTOREK – 4.08św. Jana Marii Vianneya

7:00 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.
17:00 – + Stanisława, Jgnacego, Stanisława, Jana Gąszcz
17:30 – + Jadwigę, Stanisława Wiślickich

ŚRODA– 5.08

7:00 – + Teresę Poznańską – od uczest. pog.
17:00 – wotywna do MBNP
17:30 – + Józefa Kuletę – od uczest. pog.

CZWARTEK – 6.08Przemienienie Pańskie

7:00 – o powołania kapłańskie
9:45 – + Apolonię Adach w 2 rocz. śm., zm. z rodz.
Białeckich
17:00 – + Anielę, Władysława, Józefa, Tadeusza Woźniaków,
Zofię, Franciszka, Stanisława Sobczyków, Janinę,
Karola Jakubowiczów
17:00 – w 15 rocz. urodzin Wiktorii Zamachowskiej

PIĄTEK – 7.08

7:00 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.
17:00 – + Romana Matuszczaka
17:30 – + Wincentego Jędrasika – od uczest. pog.

SOBOTA – 8.08św. Dominika

7:00 – + Teresę Poznańską – od uczest. pog.
16:00 – msza ślubna
17:00 – + Henryka Stępnia w rocz. śm.

NIEDZIELA – 9.08

8:00 – + Jana, Genowefę Brzózka i zm. z rodziny
9:45 – + Józefa Kasińskiego w rocz. śm., Stanisława,
Stanisławę Dymarskich
11:00 – w rocz. ur. Marty i Jakuba Jedrasików
12:15 – w 25 rocz. śl. Irminy i Roberta Narożnickich
16:00 – + Jadwigę, Jana Augustyniaków, Zygmunta Plecha

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 05.07.2020

NIEDZIELA – 5.07

8:00 – + Lecha, Irenę. Feliksa Faleckich
9:45 – + Mariana, Adama Kaniów, Władysława, Mariannę.
Aleksandra, Czesława, Zofię, Henryka Milczarków
11:00 – w 18 rocz. ur. Damiana Pilarza
12:15 – + Jadwigę Wiślicką – od KŻR
16:00 – + Edwarda w 15 rocz. śm., Janinę Śliwaków, Balbinę,
Piotra Gierczyńskich

PONIEDZIAŁEK6.07bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

7:00 – + Krystynę Fabicką – od koleżanek i sąsiadów z Osiedla
17:00 – + Józefa w 8 rocz. śm., Reginę Banasików,
Barbarę Uramowską
17:30 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.

WTOREK 7.07

7:00 – + Waldemara Sepskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Czesława Staromłyńskiego w 15 rocz. śm.
17:30 – + Danutę Jurkowską – od synowej Aliny z dziećmi

ŚRODA8.07św. Jana z Dukli

7:00 – + Katarzynę Banasik – od uczest. pog.
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
17:30 – + Annę, Stanisława, Piotra, Mariannę, Lucjana
Witczaków, Zdzisława Michalczyka, Stanisława
Chabiera, babcie i dziadków

CZWARTEK 9.07

7:00 – + Waldemara Sepskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Mieczysława Gołosa – od od firmy Deperas
17:30 – w 33 rocz. śl. Weroniki i Bartosza Ryng

PIĄTEK 10.07

7:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
17:30 – + Waldemara Sepskiego

SOBOTA 11.07św. Benedykta

7:00 – + Katarzynę Banasik – od uczest. pog.
17:00 – + Władysława, Mariannę, Zbigniewa, Juliana, Edwarda
Makuch
17:30 – + Danutę Jurkowską – od uczest. pog.

NIEDZIELA13.07

8:00 – + Kazimierza, Anielę, Jana Biedrzyckich, Władysława
Orzechowskiego, Teresę Piotrowicz
9:45 – + Janinę w 2 rocz. śm., Antoniego, Annę, Stanisława Siupików, Mariannę, Franciszka, Antoniego Spiżewskich
11:00 – w 89 rocz. ur. Janiny Wilk
12:15 – w 17 rocz. ur. Mateusza
16:00 – + Jana, Janinę, s. Bronisławę Mastalerz

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 28.06.2020

NIEDZIELA – 21.06

8:00 – + Wiktora Kanię w 2 rocz. śm.
9:45 – I Komunia Święta
9:45 – + Halinę Wejnberger
11:00 – w 1 rocz. śl. Piotra i Anety Płyta
12:15 – + Janinę Zaborowską – greg.
16:00 – + Zofię, Franciszka, Stanisława Sobczyków, Anielę,
Józefa. Władysława, Tadeusza Woźniaków, Janinę,
Karola Jakubowiczów

PONIEDZIAŁEK29.06św. Piotra i Pawła

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – w int. Panu Bogu wiadomej od Iwony
17:00 – w rocz. śl. Urszuli i Zbigniewa
17:00 – + Pawła, Helenę, Jończyk, Władysławę, Jana Kucharczyków, Ludwika Sielskiego, zm. z rodz. Pawłowiczów, Białkowskich, dziadków z rodz. Jończyków, Kucharczyków

WTOREK 30.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Pawła, Walerię, Jana, Tadeusza, Stefana,
Mieczysława, Czesława Śliwińskich, Helenę
Kucharską, Henryka, Katarzynę Wolskich
17:00 – + Marię, Walentego, ks. Władysława Walczewskich,
Anielę, Władysława, Tadeusza, Józefa Woźniaków,
Janinę Uzdowską

ŚRODA1.07

7:00 – + Krystynę Fabicką – od uczest. pog.
17:00 – + Barbarę Skawińską
17:30 – + Czesława, Józefę, Władysława Lamentowiczów

CZWARTEK 2.07

7:00 – + Mariana Nowaka w rocz. śm.
17:00 – o powołania kapłańskie
17:30 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.

PIĄTEK 3.07św. Tomasza Ap.

7:00 – + Krystynę Fabicką – od uczest. pog.
17:00 – + Władysławę, Jana, Tadeusza Dziubów
17:00 – + Juliana Grzegorczyka w 3 rocz. śm.

SOBOTA 4.07

7:00 – wynagradzająca NSNMP
17:00 – + Roberta, Piotra Cicheckich, Teresę, Stefana Prus,
Mariannę, Stanisława Gontek

NIEDZIELA5.07

8:00 – + Lecha, Irenę. Feliksa Faleckich
9:45 – + Mariana, Adama Kaniów, Władysława, Mariannę.
Aleksandra, Czesława, Zofię, Henryka Milczarków
11:00 – w 18 rocz. ur. Damiana Pilarza
12:15 – + Jadwigę Wiślicką – od KŻR
16:00 – + Edwarda w 15 rocz. śm., Janinę Śliwaków, Balbinę,
Piotra Gierczyńskich

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 21.06.2020

NIEDZIELA – 21.06

8:00 – + Wiktora Kanię w 2 rocz. śm.
9:45 – I Komunia Święta
9:45 – + Halinę Wejnberger
11:00 – w 1 rocz. śl. Piotra i Anety Płyta
12:15 – + Janinę Zaborowską – greg.
16:00 – + Zofię, Franciszka, Stanisława Sobczyków, Anielę,
Józefa. Władysława, Tadeusza Woźniaków, Janinę,
Karola Jakubowiczów

PONIEDZIAŁEK22.06

7:00 – + Jana Smołucha
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
17:00 – + Leopolda Wesołowskiego w 23 rocz. śm.,
zm. z rodz. Lachowskich, Wesołowskich

WTOREK 23.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – w 5 rocz Arii Gąszcz
17:00 – + Ryszarda Rokitę
17:00 – + Janinę, Władysława Głuchów, Władysława
Młodawskiego

ŚRODA24.06Narodzenie Jana Chrzciciela

7:00 – w 48 rocz. śl. Teresy i Jana Krawczyk
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – z racji imienin Pana Jana Drzazgi
17:00 – + Jana, Zdzisława Bugajskich
17:00 – + Janinę Śliwak – od KŻR

CZWARTEK 25.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
17:00 – Bierzmowanie
17:00 – + Janinę, Tadeusza Świadków
17:00 – + Władysławę, Władysława Gajosów

PIĄTEK 26.06

7:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – w 10 rocz. śl. Joanny i Piotra Pietrusiewiczów
17:00 – + Andrzeja, Karolinę Kowalczyków

SOBOTA 27.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – w 20 rocz. ur. Justyny
17:00 – w 18 rocz. ur. Jakuba Zbróg
17:00 – + Danutę Jurkowską

NIEDZIELA28.06

8:00 – + Emilię Staniszewską
9:45 – + Zbigniewa, Rafała, Władysława Mików
11:00 – w 18 rocz. ur. Piotra Przybylskiego
12:15 – + Janinę Zaborowską – greg.
12:15 – w 42 rocz. śl. Tadeusza i Haliny
12:15 – w 60 rocz. ur. Haliny Sepskiej
16:00 – + Barbarę, Janusza, Anielę, Stefana Sotów, Edwarda,
Władysławę Słowińskich

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 14.06.2020

NIEDZIELA – 14.06

8:00 – + Andrzeja, Zofię, Mariana Król, Jerzego
                 Piotrowskiego
8:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
9:45 – + Kazimierza Oborzyńskiego w 3 rocz. śm.
9:45 – + Jadwigę, Henryka Kucharskich
11:00  –   w 10 rocz. śl. Adriana i Magdaleny,
                w 40 rocz. śl. Marka i Danuty
11:00 –    w 12 rocz. śl. Mariusza i Magdaleny Owczarek,
                w int. wnuczków Zosi i Antosia oraz córki Kasi
12:15 –    w 30 rocz. śl. Zofii i Stanisława Milczarków
16:00 – + Tadeusza w 8 rocz. śm., Władysławę, Lucjana
                Milczarków, Jolantę Harnaś, Annę, Jana, Tadeusza,
                Mariana, Mirosława Lenarcików

PONIEDZIAŁEK– 15.06

7:00 – + Stanisława, Jadwigę Wiślickich
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
17:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.

WTOREK 16.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Barbarę Smołuch – od uczest. pog.
17:00 – + Franciszka Chrobaka

ŚRODA17.06św. Brata Alberta

7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
7:00 – + ks. Roberta Wardzichowskiego, zm. z rodz. Mazurów,
Wawrzosów, Perczaków
17:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Marzannę Świercz

CZWARTEK 18.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Janinę w rocz. śm., Edwarda, Jerzego Staciwa
17:00 – + Józefę Lamentowicz, zm. z rodz. Lamentowiczów,
Kałużów, Maciążków
17:00 – + Mariannę, Stanisława, Genowefę, Wiesława
Makuchów

PIĄTEK 19.06Najśw. Serca Pana Jezusa

7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – w 9 rocz. śl. Moniki i Jakuba Lasotów, błog. Boże
dla ich dzieci

SOBOTA 20.06Niepokalanego Serca NMP

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.
17:00 – + Jana Bukowskiego
17:00 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.

NIEDZIELA21.06

8:00 – + Wiktora Kanię w 2 rocz. śm.
9:45 – I Komunia Święta
9:45 – + Halinę Wejnberger
11:00 – w 1 rocz. śl. Piotra i Anety Płyta
12:15 – + Janinę Zaborowską – greg.
16:00 – + Zofię, Franciszka, Stanisława Sobczyków, Anielę,
Józefa. Władysława, Tadeusza Woźniaków, Janinę,
Karola Jakubowiczów