Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 27.06.2021

PONIEDZIAŁEK– 28.06św. Ireneusza

7:00 – + Bogdana Słowińskiego- od uczest. pog.
17:00 – + Janinę, Władysława Głuchów, Władysława Młodawskiego
17:00 – + Juliana Grzegorczyka

WTOREK – 29.06 – św. Ap. Piotra i Pawła

7:00 – + Danielę Milcarz
7:00 – w int. Roberta o szczęśliwy przebieg operacji, błog. Boże dla niego i jego rodziny
17:00 – w rocz. śl. Urszuli i Zbigniewa
17:00 – + Mariannę, Walentego Walczewskich, ks. Władysława Walczewskiego, Tadeusza, Anielę, Władysława, Józefa Woźniaków, Janinę Uzdowską

ŚRODA– 30.06

7:00 – + Emilię Kupis w rocz. śm.
17:00 – + Barbarę Skawińską
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od uczest. pog.

CZWARTEK – 1.07

7:00 – + Małgorzatę Kuleta – od uczest. pog.
17:00 – o powołania kapłańskie
17:00 – + Czesława Lamentowicza w rocz. śm.

PIĄTEK – 2.07

7:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.
17:00 – + Lucynę, Jana, Pawła Wilków

SOBOTA – 3.07św. Tomasza Ap.

7:00 – wynagradzająca NSNMP
17:00 – + Janinę, Czesława Staromłyńskich, Edwarda Kacperczyka
17:00 – + Karola Łabędowicza

NIEDZIELA – 4.07

8:00 – + Irenę, Feliksa, Lecha Falewskich
9:45 – + Mariannę, Adama Kania, Władysława, Mariannę, Zofię, Czesława, Aleksandra, Henryka Milczarków
11:00 – w 4 rocz. ur. Natalii Karasińskiej
12:15 – o Boże błog. dla Anny i Jarosława Kowalskich
16:00 – + Władysławę, Jana, Tadeusza Dziubów

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 13.06.2021

PONIEDZIAŁEK– 14.06bł. Michała Kozala

7:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.
17:00 – + Krzysztofa Łyżwę w 1 rocz. śm., Helenę, Cypriana, Edwarda, Helenę, Katarzynę, Jana, Władysława, Mariannę Lisów
17:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.

WTOREK – 15.06

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Zofię, Józefa Walczyńskich
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od siostry Wiesławy z rodz.

ŚRODA– 16.06

7:00 – + Józefę Lamentowicz w 5 rocz. śm., zm. z rodz. Lamentowiczów
17:00 – + Janinę w 1 rocz. śm., Edwarda Śliwaków
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od córki Ewy z mężem

CZWARTEK – 17.06św. Brata Alberta Chmielowskiego

7:00 – + Tadeusza Brzezińskiego – od prac. Geodezji Starostwa
7:00 – Małgorzatę Kuleta – od uczest. pog.
17:00 – + Marzannę Świercz w 6 rocz. śm.
17:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.

PIĄTEK – 18.06

7:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – w 10 rocz. śl. Moniki i Jakuba
17:00 – + Mariannę, Stanisława, Genowefę, Wiesława Makuchów

SOBOTA – 19.06

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Wiktora Kanię w 3 rocz. śm.
17:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 20.06

8:00 – + Wincentego w 1 rocz. śm., Stanisława, Pawła Jędrasik, Jana, Teofilę Padusińskich
9:45 – + Barbarę, Janusza, Anielę, Stefana Sotów, Edwarda, Władysławę Słowińskich, Kazimierza Śliwaka
11:00 – w 11 rocz. ur. Wojtusia i 15 rocz. ur. Bartka
11:00 – w 49 rocz. śl. Teresy i Jana Krawczyk i błog. Boże dla całej rodziny
12:15 – w 30 rocz. śl. Moniki i Bogdana Okoń
16:00 – + Zofię, Franciszka, Stanisława Sobczyków, Anielę, Władysława, Józefa, Tadeusza Woźniaków, Janinę, Karola Jakubowiczów

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 06.06.2021

PONIEDZIAŁEK– 7.06

7:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Stanisława w rocz. śm., Annę, Piotra Witczaków, Zdzisława Michalczyka, zm. z rodz. Witczaków, Michalczyków, Głuszków
17:00 – + Krystynę, Teodora Bręczewskich

WTOREK – 8.06św. Jadwigi Królowej

7:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.
17:00 – w 15 rocz. ur. Szymona
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od Okręgowej Spół. Mleczarskiej

ŚRODA– 9.06

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Marka Morzyńskiego
17:00 – + Mariannę, Jana Teleckich

CZWARTEK – 10.06 

7:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.
17:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Danielę Milcarz – od uczest. pog.

PIĄTEK – 11.06NSPJ

7:00 – + Małgorzatę Kuletę – od uczest. pog.
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od uczest. pog.
17:00 – + Zdzisława Adamusa – od rodz. Struzików, Białeckich

SOBOTA – 12.06Niepokalanego Serca NMP

7:00 – + Marię, Bronisława, Jana Młodzińskich
17:00 – + Zbigniewa, Władysława, Rafała, Stanisławę Mików, Natalię, Jana Jachów

NIEDZIELA – 13.06

8:00 – + Alfonsa w 3 rocz. śm., Alicję, Józefa, Józefę Okoniów, Józefa, Helenę, Stanisława, Mieczysława Sztanderów
9:45 – + Antoniego, Pawła, Anielę Opalów, Helenę, Edwarda Owczarków
9:45 – + Jadwigę, Henryka, Jana Kucharskich
11:00 – o błog. Boże dla dzieci Katarzyny, Mariusza, Magdaleny oraz wnuczków Zosi, Antosia (imieniny)
12:15 – o zdrowie dla Stanisława Cabaja – od wnuków
16:00 – + Zofię, Ignacego, Stanisława, Jana Gąszczów

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 16.05.2021

PONIEDZIAŁEK– 17.05

7:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.
17:00 – + Zygmunta w 30 rocz. śm., Stefanię w 3 rocz. śm. Struzik
17:00 – + Genowefę w 3 rocz. śm., Henryka Owczarków, zm. z rodz. Owczarków, Sapiejów

WTOREK – 18.05

7:00 – + Czesława Skorupę w 1 rocz. śm.
17:00 – + Stanisława w 16 rocz. śm., Reginę, Anielę, Józefa, Władysława Białowąs
17:00 – + Macieja Sikorę – od uczest. pog.

ŚRODA– 19.05

7:00 – + Tadeusza Ścibisza – od siostry Agnieszki z rodz.
17:00 – + Ryszarda, Stefana Adamiec w 6 rocz. śm.
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od Teresy Fąfary z rodz.

CZWARTEK – 20.05

7:00 – + Andrzeja Kanię – od uczest. pog.
17:00 – + Helenę, Franciszka, Jana, Agnieszkę, Stanisława Gąszczów
17:00 – + Wiesława Świtonia – od KŻR

PIĄTEK – 21.05

7:00 – + Henryka Cholewę – od uczest. pog.
18:00 – + Tadeusza Kwietnia w 24 rocz. śm., Jacka Przęzaka w 18 rocz. śm., Jana, Katarzynę, Janusza Śliwińskich, Katarzynę, Jana Kwietniów

SOBOTA – 22.05

7:00 – + Bogdana Słowińskiego – od rodz. Potockich i Brzezińskich
16:00 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 23.05

8:00 – + Mariannę, Zdzisława Świtoń, Stanisławę Dorobek
9:45 – + Henrykę, Zofię, Władysława, Annę, Walentego Słowińskich
9:45 – + Józefę, Mariana, Bolesława Sobczyków, Stanisława Gaja, Wiesława, Andrzeja Michalskich
11:00 – w 70 rocz. ur. Jana Krawczyka
11:00 – w 50 rocz. ur. Doroty, w 25 rocz. ur. córki Magdaleny
12:15 – w 6 rocz. ur. Mikołaja i w 3 rocz. ur. Michała Węgrzyn
16:00 – w 7 rocz. ur. Nikoli Lis

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 18.04.2021

PONIEDZIAŁEK– 19.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Władysława, Genowefę, Izabelę, Ignacego Szewczyków, zm. z rodz. Szewczyków, Chamczyków
17:30 – + Tadeusza Ścibisza – od uczest. pog.

WTOREK – 20.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Mariannę Świetlik, zm. z rodz. Świetlików
17:30 – + Krystynę Fabicką w 1 rocz. śm.

ŚRODA– 21.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Szymona Kotasa
17:30 – + Piotra Krzyważnię – od uczest. pog.

CZWARTEK – 22.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Edwarda w rocz. śm., Henryka, Annę, Edwarda, Władysławę, Józefa, Józefę Kołodziejów
17:00 – + Bogdana Słowińskiego – od od rodzicców i rodzeństwa, od Lidki z synami

PIĄTEK – 23.04św. Wojciecha

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Walerię, Kazimierza Kuletów
17:00 – + Tadeusza Ścibisza – od uczest. pog.

SOBOTA – 24.04

7:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
17:00 – + Marka Popińskiego
17:00 – + Zofię Kloc

NIEDZIELA – 25.04

8:00 – + Waldemara Sepskiego – greg.
9:45 – + Wiktora Jankowskiego, zm. z rodz. Jankowskich, Milczarków
9:45 – + Zofię, Mieczysława, Edwarda, Stanisława Woźniaków
11:00 – w rocz. śl. Marii i Antoniego Wilczyńskich
11:00 – w 12 rocz. ur. Julii, w 2 rocz. ur. Weroniki Kosada
12:15 – w 40 rocz. śl. Marka i Elżbiety
12:15 – w 40 rocz. śl. Barbary i Marka Wojciechowskich
16:00 – w 1 rocz. ur. Marcelego, w 74 rocz. ur. Wiesława