Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 20.09.2020

PONIEDZIAŁEK– 21.09św. Mateusza

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Damiana Derlichowskiego w 1 rocz. śm.
17:00 – imieninowa p. Mateusza (organista)

WTOREK – 22.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Mariannę w 6 rocz. śm., Edwarda Baran
17:30 – + Mariannę Kocowicz – od uczest. pog.

ŚRODA– 23.09św. o. Pio

7:00 – dzięk. o wszelkie łaski i błog. Boże na dalszy czas dla Bożeny
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Wacławę Sroka – od uczest. pog.

CZWARTEK – 24.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Karolinę i Andrzeja Kowalczyków
17:30 – + Genowefę, Władysława, Izabelę, Ignacego Szewczyków, zm. z rodz. Szewczyków, Chamczyków

PIĄTEK – 25.09

7:00 – + Reginę w 10 rocz. śm., Józefa Banasik, Barbarę Uramowską
17:00 – + Mariannę, Henryka, Andrzeja Kucharskich
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.

SOBOTA – 26.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – w 50 rocz. śl. Jadwigi i Wiesława Szymanowskich

NIEDZIELA – 27.09

8:00 – + Mariana Kurkowskiego
8:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
9:45 – + Zofię, Mariana, Andrzeja Król, Jerzego Piotrowskiego
9:45 – + Waldemara Połeć w 2 rocz. śm.
11:00 – w 19 rocz. ur. Mateusza Maciążka i w 21 rocz. ślubu Agnieszki i Mirosława Maciążków
11:00 – w miesiąc po. śl. Doroty i Piotra Biegała
12:15 – w 25 rocz. śl. Joanny i Jana Dębowskich
12:15 – w rocz. ur. Marka i błog. Boże dla całej rodziny
16:00 – + Jana, Grenowefę Zbróg i zm. z rodziny

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 06.09.2020

NIEDZIELA – 6.09

8:00 – + Stanisława Gila w 7 rocz. śm.
8:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
9:45 – + Józefa Pancera
9:45 – + Reginę, Tadeusza Derlatków”
11:00 – w miesiąc po śl. Dominiki i Macieja Franaszczyk
11:00 – w miesiąc po śl. Marty i Michała Cieślik

PONIEDZIAŁEK – 7.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Stanisława, Jadwigę Korpikiewicz
17:30 – + Reginę Białowąs

WTOREK – 8.09Narodzenie NMP

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Roberta, Piotra Cicheckich, Teresę, Stefana Prus, Mariannę, Stanisława Gontek
17:00 – + Grzegorza Skawińskiego

ŚRODA– 9.09

7:00 – dziękczynna za pomyślną operację i błog. Boże
17:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.

CZWARTEK – 10.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Józefa, Tomasza Ocetek
17:00 – + Darię, Danutę, Tomasza Berzyn

PIĄTEK – 11.09

7:00 – + Wacławę Sroka – od uczest. pog.
7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – w 8 rocz. śl. Olgi i Michała Lasota, błog. Boże dla dzieci i całej rodziny

SOBOTA – 12.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
7:00 – + Danutę, Czesława, Pawła Skorupa
17:00 – + Tadeusza, Anielę, Władysława, Józefa Woźniaków, ks. Władysława Walczewskiego, Mariannę, Walentego Walczewskich, Janinę Uzdowską
17:00 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 13.09

8:00 – + Leonarda w rocz. śm., Genowefę, Romana, Andrzeja Goszcz, zm. z rodz. Goszczów, Kołbów
9:45 – + Juliana w 9 rocz. śm., Małgorzatę Obratańskich, Józefę, Antoniego Kuletów
9:45 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
11:00 – w 18 rocz. śl. Justyny i Mariusza Oparów
11:00 – w miesiąc po śl. Justyny i Michała Wasilewskich
12:15 – w 12 rocz. śl. Zofii i Mariusza Sobczyków, błog. Boże dla dzieci
12:15 – w 50 rocz. śl. Wiesława i Haliny Obratańskich
16:00 – + Mariana, Helenę, Antoniego Pękalów, Annę, Feliksa, Jacka, Józefa Makuch, Wiesławę Markowską

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 30.08.2020

 PONIEDZIAŁEK – 31.08

7:00 – + Janinę Śliwak – od uczest. pog.
17:00 – + Zenona w 25 rocz. śm., Sabinę, Bolesława Krakowiaków, Jana, Stanisławę Szczygieł
17:30 – + Krzysztofa Łyżwę – od uczest. pog.

WTOREK – 1.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Katarzynę, Danutę Banasik
17:00 – w 2 rocz. śl. Weroniki i Bartosza Ryng

ŚRODA– 2.09

7:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Bronisława, Leonarda, Stanisława, Jolantę Głuchów, Stefanię Młodawską
17:30 – w 1 rocz. urodzin Julii Lasota

CZWARTEK – 3.09św. Grzegorza Wielkiego

7:00 – + Józefa Kuletę – od uczest. pog.
17:00 – o powołania kapłańskie
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.

PIĄTEK – 4.09

7:00 – + Józefę Ratajską w 25 rocz. śm., zm. z rodz. Ratajskich, Prasalskich, Waszczyków
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
17:00 – + Wacława Srokę – od uczest. pog.

SOBOTA – 5.09

7:00 – w rocz. śl. Alicji i Adama
7:00 – wynagradzająca NSNMP
17:00 – w 35 rocz. śl. Bożeny i Romana Bińkowskich
17:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.

NIEDZIELA – 6.09

8:00 – + Stanisława Gila w 7 rocz. śm.
8:00 – + Juliana Grzegorczyka – greg.
9:45 – + Józefa Pancera
9:45 – + Reginę, Tadeusza Derlatków”
11:00 – w miesiąc po śl. Dominiki i Macieja Franaszczyk
11:00 – w miesiąc po śl. Marty i Michała Cieślik

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 16.08.2020

NIEDZIELA – 16.08

8:00 – + Zygmunta Woźniakowskiego
9:45 – + Kazimierę w 1 rocz. śm., Józefa, Annę, Walentego
Słowińskich, Jana, Mariannę Lipińskich
11:00 – w rocz. 89 rocz. ur. Marii Łoś
12:15 – w 11 rocz. ur. Mikołaja Sobczyka i jego rodzeństwa
16:00 – + Marcina, Andrzeja Piątek, Stanisławę, Jana Purtak,
Grzegorza Czyża

PONIEDZIAŁEK– 17.08św. Jacka

7:00 – + Wincentego Jędrasika – od uczest. pog.
17:00 – + Marcina Kaczmarka – od uczest. pog.
17:30 – + Józefa Kuletę – od uczest. pog.

WTOREK – 18.08

7:00 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.
17:00 – + Jadwigę Bartczak – od uczest. pog.
17:30 – + Jadwigę, Stanisława Wiślickich

ŚRODA– 19.08

7:00 – + Bolesława Skibińskiego
17:00 – + ks. Władysława Walczewskiego, Mariannę,
Walentego Walczewskich, Anielę, Władysława,
Józefa, Tadeusza Woźniaków, Janinę Uzdowską
17:30 – + Janinę Śliwak – od uczest. pog.

CZWARTEK – 20.08św. Bernarda

7:00 – + Marcina Kaczmarka – od uczest. pog.
17:00 – za Czcicieli Naj. Krwi Pana Jezusa i ich rodzin
17:30 – + Wincentego Jędrasika – od uczest. pog.

PIĄTEK – 21.08św. Piusa X

7:00 – + Józefa Kuletę – od uczest. pog.
17:00 – + Zofię, Stanisławę, Franciszka, Władysława,
Wojciecha Sienkiewiczów
17:30 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.

SOBOTA – 22.08NMP Królowej

7:00 – + Mariannę Kocowicz – od uczest. pog.
16:00 – + Wacławę Sroka – od uczest. pog.
17:00 – msza ślubna

NIEDZIELA – 23.08

8:00 – + Helenę, Stefana Szteleblak
9:45 – w 19 rocz. ur. Julii Sołtys
11:00 – w 10 rocz. śl. Marty i Michała Mika i błog. Boże dla
dzieci i całej rodziny
11:00 – 14 rocz. ur. Oliwii i 15 rocz. śl. Anety i Sebastiana
Dziurdź
12:15 – w 20 rocz. śl. Pawła i Izy Włodarczyków i 18 rocz. ur.
Aleksandry i bł. Boże dla Szymona i Mateusza
16:00 – + Helenę, Franciszka Kołtunowskich, Mariannę, Jana
Słowików

Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 09.08.2020

NIEDZIELA – 9.08

8:00 – + Jana, Genowefę Brzózka i zm. z rodziny
9:45 – + Józefa Kasińskiego w rocz. śm., Stanisława,
Stanisławę Dymarskich
11:00 – w rocz. ur. Marty i Jakuba Jedrasików
12:15 – w 25 rocz. śl. Irminy i Roberta Narożnickich
16:00 – + Jadwigę, Jana Augustyniaków, Zygmunta Plecha

PONIEDZIAŁEK – 10.08 – św. Wawrzyńca

7:00 – + Marcina Kaczmarka – od uczest. pog.
17:00 – + Henryka Bańkowskiego – od kolegów i koleżanek z pracy
17:30 – + Reginę Czerniachowicz, zm. z rodz. Bilskich,
Jakubowskich, Michalskich

WTOREK – 11.08 – św. Klary

7:00 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.
17:00 – + Czesława Skorupę
17:30 – + Wincentego Jędrasika – od uczest. pog.

ŚRODA – 12.08

7:00 – + Jadwigę Bartczak – od uczest. pog.
17:00 – + Katarzynę, Danutę Banasik
17:30 – + Józefa Kuletę – od uczest. pog.

CZWARTEK – 13.08

7:00 – + Marcina Kaczmarka – od uczest. pog.
17:00 – + Czesława Skorupę – od mieszk. bl. Gimnazjalna 41 C
17:00 – + Janinę Śliwak – od uczest. pog.

PIĄTEK – 14.08 – św. Maksymiliana

7:00 – + Wincentego Jędrasika – od uczest. pog.
17:00 – + Stanisławę, Bronisława, Józefa, Walerię Czernia,
Józefa, Józefę Pach
17:30 – + Tadeusza Gada – od uczest. pog.

SOBOTA – 15.08 – Wniebowziecie NMP

8:00 – + Mariannę, Władysława Hajda, Mariannę, Edwarda,
Henryka Dębowskich, Eleonorę, Stefana Jankowskich
9:45 – + Piotra, Zofię, Franciszka Krupów, Józefę
Zamożniewicz
9:45 – + Feliksę, Ignacego, Jana Kucharskich
11:00 – w 90 rocz. ur. Franciszki Długosz
12:15 – w 45 rocz. śl. Marii i Andrzeja
16:00 – + Mariannę, Józefa Kolus, zm. z rodz. Kolusów,
Krasowskich

NIEDZIELA – 16.08

8:00 – + Zygmunta Woźniakowskiego
9:45 – + Kazimierę w 1 rocz. śm., Józefa, Annę, Walentego
Słowińskich, Jana, Mariannę Lipińskich
11:00 – w rocz. 89 rocz. ur. Marii Łoś
12:15 – w 11 rocz. ur. Mikołaja Sobczyka i jego rodzeństwa
16:00 – + Marcina, Andrzeja Piątek, Stanisławę, Jana Purtak,
Grzegorza Czyża