Kategorie
Ogłoszenia Parafialne

11.04.2021 r. II Niedziela Wielkanocy

Niedziela Miłosierdzia Bożego (Taca na Caritas Diecezji Radomskiej)

Liturgia dzisiejszego dnia wskazuje nam na Boże Miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczania grzechów lecz również w tym, że Jezus Zmartwychwstały chce się spotkać z każdym z nas.

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy o praktykowaniu uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała.

Dzisiaj za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którymi są: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, przystąpienie do Komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust możemy ofiarować za siebie lub z osobę zmarłą.

Po Mszy św. popołudniowej o godz. 16.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z modlitwą uzdrowienia duszy i ciała.

W sobotę Msza św. za + Zofię Górecką z godz. 16.00 będzie odprawiona o godz. 17.00

Dziękujemy darczyńcom za indywidualne wpłaty na rzecz naszego kościoła. Przez ostatnie miesiące prowadzone były prace remontowe polegające na usunięciu fragmentów ścian, i starego nieefektywnego docieplenia poddasza (boazeria, suprema, trociny) i zastosowaniu nowych materiałów (wełna mineralna, płyty gipsowe) Wymieniona została na poddaszu również instalacja elektryczna, instalacja wod-kan. Prace są kontynuowane etapami.

W kolejnym numerze Gościa Niedzielnego znajdziemy m.in. obrazek z Wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa i aktem osobistego poświęcenia się NSJ. Znajdziemy również rozmowę z Peterem Seewaldem, autorem niesamowitej biografii Benedykta XVI, która właśnie ukazuje się w Polsce. Również możemy ponownie zapisać się na Gość Extra o Św. Józefie, jeśli ktoś nie otrzymał, lub chciałby jeszcze się zapisać.

Podajemy również numer konta parafialnego gdzie można wpłacać datki na bieżące wydatki Parafii i spłatę należności firmie brukarskiej za wykonane prace: 39 1240 5006 1111 0010 5955 7279

Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Odkupiciela ul. Gimnazjalna 14; 26-200 Końskie