Kategorie
Intencje mszalne

Intencje mszalne 07.06.2020

PONIEDZIAŁEK 8.06św. Jadwigi Królowej

7:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Henrykę Olszewską w  rocz. śm.
17:00 –     w 14 rocz. ur. Szymona

WTOREK 9.06

7:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Jana Kołodziejczyka – greg. (30)
17:00 – + Janinę, Walentego, Stanisława, Mariana Mastalerzów,
                Danutę Wawrzyńską, Irenę Grudniewską, Teresę,
                Ryszarda Rudzińskich

ŚRODA10.06

7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.
17:00 – + Barbarę Smołuch – od uczest. pog.
17:00 – + Stanisława, Jadwigę Wiślickich

CZWARTEK – 11.06 Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

8:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
9:45 – + Zofię w 15 rocz. śm., Stanisława, Jana, Ignacego
                Gąszcz
9:45 –  abu Ciało i Krew Pana Jezusa były przyjmowane ze
             czcią i miłościa – od Czcicieli Najdr. Krwi Chrystusa
16:00 – + Krystynę Fabicką – od koleż. i sąs. z osiedla

PIĄTEK – 12.06bł. Męczenników Radomskich
7:00 – + Waldemara Sepskiego – od uczest. pog.
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
17:00 – + Barbarę Smołuch
17:00 – + Marię Garbacz – od uczest. pog.

SOBOTA – 13.06św. Antoniego
7:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
7:00 – + Marię, Bronisława, Jana Młodzińskich
17:00 – + Józefa, Bronisławę Cichoń
17:00 – + Mieczysława Gołosa – od uczest. pog.

NIEDZIELA – 14.06
8:00 – + Andrzeja, Zofię, Mariana Król, Jerzego
                 Piotrowskiego
8:00 – + Janinę Zaborowską – greg.
9:45 – + Kazimierza Oborzyńskiego w 3 rocz. śm.
9:45 – + Jadwigę, Henryka Kucharskich
11:00  –   w 10 rocz. śl. Adriana i Magdaleny,
                w 40 rocz. śl. Marka i Danuty
11:00 –    w 12 rocz. śl. Mariusza i Magdaleny Owczarek,
                w int. wnuczków Zosi i Antosia oraz córki Kasi
12:15 –    w 30 rocz. śl. Zofii i Stanisława Milczarków
16:00 – + Tadeusza w 8 rocz. śm., Władysławę, Lucjana
                Milczarków, Jolantę Harnaś, Annę, Jana, Tadeusza,
                Mariana, Mirosława Lenarcików